Strømskinner

Vi leverer strømskinner til alle typer installasjoner med effekt opp til 5000A. Strømskinner gir stort rom for endringer, både under prosjekteringsprosessen og senere i byggets levetid med enkel avgrening for uttak av kraft. Uttaksenhetene plugges inn og ut uten at spenningen på skinnene må frakobles. Samtidig som en opprettholder full personbeskyttelse. Avtappingsbokser kan tilpasses hvert enkelt anlegg med forskjellige oppsett av vern, uttaks- og signalkontakter. 

Fordeler med strømskinner:

 • Plassbesparelser

 • Rask installasjon

 • Reduserte kostnader

 • Lavere vedlikeholdskostnader

 • Stor fleksibilitet

 • Høy IP grad: IP55 og IP67/8

 • Ingen berøringsfare

FLY.-Enira-38.jpg
FLY.-Enira-79.jpg

Bruksområder:

 • Føring av skinne fra Trafo til hovedfordeling

 • Føring av skinne mellom tavler og fordelinger

 • Føring av skinne fra fordelinger og ut i anlegget

Hvor det passer å ha strømskinner:

 • Industribygninger: datasenter, verksteder, landbruksbygninger, logistikksentre osv.

 • Kommersielle sentre: Hoteller, kjøpesentre, hyper/supermarked

 • Servicebygninger: Kontorer, skoler, sykehus, sportsrom, cruiseskip

 • Elbilladere i garasjeanlegg

 
Våre løsninger opprettholder alle dagens krav i en elektrisk installasjon. Og er godkjent i henhold til kravene i NEK399 og NEK400. Våre strømskinner er fullt ut resirkulerbare og bidrar på denne måten til å bevare miljøet, og redusere CO2. Det forventes at strømskinner kommer til å erstatte store deler av tradisjonelle kabelløsninger i løpet av få år.

 

Vi hjelper deg med prosjektering, tegning og oppmåling, om du ønsker det. Spør oss gjerne også om ferdig leverte løsninger inkludert montering. 

Elektrotavler

Vi spesialtilpasser til prosjektet ditt. Spør oss, så hjelper vi deg. 

Referanser

Industri, forretningsbygg, leilighetsbygg og offentlige bygg.