Enira_logo_slagord-2

Temahefte - Lysbuefare i tavler

Guide for vurdering av skadebegrensende tiltak og bruk av riktig personlig verneutstyr.

Elektrotavler blir ofte prosjektert og utført uten vurdering av risiko ved lysbuer og hvilke
konsekvenser slike feil kan ha.

Ekstra tiltak mot lysbuefeil i tavler, som går utover spesifikasjonene i NEK 439, kan iverksettes ved bruk av særskilt beskyttelsesutstyr eller bruk av testede lysbuesikre tavleløsninger.

Dette heftet er ment som en guide for spesifikasjon og valg av beskyttelsestiltak.

Last ned temaheftet for mer informasjon:

Lysbue i tavler

Last ned temahefte - Lysbuefare i tavler