Enira_logo_slagord-2

Temahefte - Temperaturstigning i tavler

Guide for verifikasjon av temperaturstiging i tavler.

Tavler skal utføres i samsvar med NEK 439 for å tilfredsstiller sikkerhetskravene i norske forskrifter.

NEK 439 angir at verifikasjon av temperaturstigning kan utføres ved
beregning, ved sammenligning med en testet referanse eller ved
prøving.

Dette temaheftet beskriver anvendelse av enkle metoder for
beregning av temperaturstigningen i tavler.

 

Last ned temaheftet for mer informasjon:

Temperaturstigning i tavler

Last ned temahefte - Lysbuefare i tavler