Skip to content

Verktøy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Under har vi samlet noen verktøy som kan være med på å gjøre hverdagen din enklere. Her finner du ulike temahefter, montasjeveiledninger, momentlister og annen dokumentasjon som kan være nyttig i hverdagen.
 
Enten du er installatør, rådgiver, prosjektleder, elektriker, automatiker eller tavlemontør vil disse dokumentene være relevant for alle som jobber med og rundt elektrotavler, hovedtavler, styreskap og andre elektriske fordelinger.
 
 

Klikk på bildene for å laste ned aktuell dokumentasjon:

 

Momentliste - NSX og INS:

Tiltrekningsmoment klemmer for Schneider Effektbrytere. Gjelder Compact NSX serien - Enkle, Doble og Fordelingslemmer.

  • NSX100
  • NSX160
  • NSX250
  • NSX400
  • NSX630

Nyttig for alle som monterer og tilkobler denne type vern. Med innfestning kabel, med eller uten kabelsko.

*Alle Schneider klemmer er godkjent for AL/CU

 

Last ned temaheftet for mer informasjon:

LV433882_Image1_web

 

 

 

 

Temahefte - Lysbuefare i tavler:

Guide for vurdering av skadebegrensende tiltak og bruk av riktig personlig verneutstyr.

Elektrotavler blir ofte prosjektert og utført uten vurdering av risiko ved lysbuer og hvilke
konsekvenser slike feil kan ha.

Ekstra tiltak mot lysbuefeil i tavler, som går utover spesifikasjonene i NEK 439, kan iverksettes ved bruk av særskilt beskyttelsesutstyr eller bruk av testede lysbuesikre tavleløsninger.

Dette heftet er ment som en guide for spesifikasjon og valg av beskyttelsestiltak.

 

Last ned temaheftet for mer informasjon:

Lysbue i tavler

 

 

 

Temahefte - Temperaturstigning i tavler

Guide for verifikasjon av temperaturstiging i tavler.

Tavler skal utføres i samsvar med NEK 439 for å tilfredsstiller sikkerhetskravene i norske forskrifter.

NEK 439 angir at verifikasjon av temperaturstigning kan utføres ved
beregning, ved sammenligning med en testet referanse eller ved
prøving.

Dette temaheftet beskriver anvendelse av enkle metoder for
beregning av temperaturstigningen i tavler.

 

Last ned temaheftet for mer informasjon:

Temperaturstigning i tavler